Reacties op uitspraak/handeling van consulent(e)/medewerker

Wij betreuren het dat een Mylène-consulent(e)/medewerker met een ongelukkige uitspraak of handeling anderen heeft gekwetst of schade berokkend. Dit strookt absoluut niet met de visie van Mylène en wij nemen afstand van de gedane uitspraken/handeling. Op voorhand kunnen wij niet van al onze zelfstandige consulenten in vijf landen bijhouden welke communicatie zij offline en online doen. Zij zijn feitelijk zelfstandige ondernemers. 

Wat wij wél doen, is de consulenten duidelijk laten weten dat wij als bedrijf staan voor gelijkheid en respect voor elkaar en dat wij dat ook van ieder van hen verwachten. En als we onverhoopt andere signalen binnenkrijgen, reageren we daarop naar de betrokkene. Jouw berichtje is voor ons ook de aanleiding om met hem/haar in gesprek te gaan. Weet dat we ons altijd distantiëren van persoonlijke uitspraken en dat we dit altijd intern zorgvuldig en serieus opvolgen.