ALGEMENE VOORWAARDEN MYLENE.EU

Hartelijk welkom op de ‘Mylene.eu’ website (hierna de ‘Site’). Mylene.eu is een online platform waarop producten aangekocht kunnen worden voor verzending in België, Nederland, Frankrijk & Duitsland.

Mylène nv zou je willen vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld.

Mocht je bijzondere diensten of producten aankopen op de Site, dan kan ‘Mylene.eu’ je van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij je gebruik van de site.

‘Mylene.eu’ kan van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en wijzigingen posten op de site. Wanneer je de site gebruikt nadat er wijzigingen gepost zijn, dan geef je door je gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard. Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 17 hierna.

Inhoud Algemene Voorwaarden Mylene.eu

 • Artikel 1:  Identificatie
 • Artikel 2:  Correctheid van de inhoud
 • Artikel 3:  Prijzen
 • Artikel 4:  Online bestellen
 • Artikel 5:  Betaling
 • Artikel 6:  Verkoop
 • Artikel 7:  Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen
 • Artikel 8:  Leveringen
 • Artikel 9:  Gebrekkig product of verkeerde levering
 • Artikel 10: Klachtenbehandeling
 • Artikel 11: Verkoop op afstand – Recht van herroeping
 • Artikel 12: Beperking van aansprakelijkheid
 • Artikel 13: Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de site
 • Artikel 14: Intellectueel eigendomsrecht
 • Artikel 15: Privacy policy
 • Artikel 16: Namaak
 • Artikel 17: Definities
 • Artikel 18: Slot

Artikel 1 - Identificatie

Naam ondernemer: Mylène nv

Handelend onder de naam/namen:

Mylène nv.

Vestigings- & bezoekadres: Mylène nv - Liersesteenweg 203 - 2220 Heist-op-den-Berg - België
Telefoonnummer: +32 (0)15 24 47 80

Bijkomende vestigingsadres: Motstraat 30, 2800 Mechelen – België

E-mailadres: info@mylene.eu

Btw-nr.: BE.0403.610.565

Artikel 2 - Correctheid van de inhoud

‘Mylene.eu’ doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of tikfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. De informatie over de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder je hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Mylène nv tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van een product niet kan afwijken. Mylène nv zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten.

Artikel 3 - Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief btw voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal je zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

Artikel 4 - Online bestellen

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

Kies je product en voeg het toe aan het winkelmandje;

 1. Log in
 2. Geef het afleveradres in
 3. Kies een betalingsmethode en ga over tot betaling

Nadat je je bestelling geplaatst hebt, zal je van ‘Mylène nv’ een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd (‘Orderbevestiging’ e-mail). Zodra de goederen zijn opgestuurd ('Verzendbevestiging' e-mail), zal je een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Bij een onverwacht voorraadtekort zal Mylène nv je informeren en behoudt ze zich het recht om de bestelling te annuleren.

Artikel 5 - Betaling

Betaal zoals jij het wil, bijvoorbeeld via iDeal, Bancontact of creditcard, altijd in een veilige omgeving van onze partner Pay.nl.

Eens alle gevraagde informatie door de Gebruiker ingevuld werd en na kennis te hebben genomen van de samenvatting van zijn bestelling, moet de Gebruiker zijn gewenste betaalmethode selecteren om zijn bestelling te kunnen afronden. Bij betaling via bankkaart moet de Gebruiker de naam geven die op de kaart staat, het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de controlecode die achteraan op de kaart staat. De betalingen gebeuren op de website van www.mylene.eu) via het beveiligde betaalsysteem van Pay.nl (www.pay.nl). Zodra de betaling is gevalideerd, wordt de Gebruiker teruggebracht naar de website www.mylene.eu) en wordt hem een samenvatting van de bestelling gestuurd via e-mail op het e-mailadres dat hij vermeld heeft op het moment van de identificatie.

Met Riverty (www.riverty.com) kan je het product eerst zien voordat je deze betaald. Na het ontvangen van de bestelling ontvang je een betalingsverzoek per mail en heb je maar liefst 14 dagen de tijd om te betalen.

Artikel 6 - Verkoop

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat op het opgegeven adres wordt geleverd. De betaling gebeurt vooraf. Wanneer de betaling wordt uitgevoerd, spreken we van het tot stand komen van de koop. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Mylène nv behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 1. Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 2. Wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen;
 3. Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 4. Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 5. Bij overmacht.

Artikel 7 - Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

De producten op ‘Mylene.eu’ worden enkel geleverd in België, Nederland, Frankrijk & Duitsland. Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard. 

Artikel 8 - Leveringen

Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat je aangaf bij het plaatsen van je bestelling. ‘Mylène nv’ zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en binnen de gegeven mogelijkheden leveren.

Alle goederen worden verstuurd vanuit ‘Mylène nv’ en de verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Je aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door jou aangegeven adres bevindt.

Als je order niet tijdig wordt geleverd, kan je ons steeds contacteren via ons contactformulier met vermelding van je ordernummer en zal ‘Mylène nv’ vervolgens je verzoek zo snel mogelijk behandelen (zie artikel 10 Klachtenbehandeling). Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. 

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het foutief doorgeven van leveringsadressen. Dit kan aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.

Een overzicht van de leveringsmethodes, bezorglanden, leveringstermijnen en verzendkosten vind je terug op onze pagina Levering.

Artikel 9 - Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet je de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien je van mening bent dat de levering niet conform de bestelling is, gelieve ons dan binnen de  2 maanden volgens de mylene.eu klachtenprocedure op de hoogte te brengen van het probleem. Dit kan via ons contactformulier.

Artikel 10 - Klachtenbehandeling

Mylène nv doet haar best om ingediende klachten te beantwoorden binnen de standaardtermijn om een klacht te behandelen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoordt Mylène nv je bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer je een uitgebreider antwoord kan verwachten. Een overzicht van de klachtenprocedure vind je op onze pagina 'Ruilen & retour'.

Artikel 11 - Verkoop op afstand - Recht van herroeping

Herroepingsrecht of bedenktijd:

Je hebt het recht om je binnen een termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen te bedenken en de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het artikel fysiek in bezit krijgt. Dit geldt eveneens voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere artikelen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen kan je je pakketje steeds gratis retourneren. Voor meer info zie onze  pagina 'Ruilen & retour'.

Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Mylène nv als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Stuur de bestelling, indien mogelijk, in de originele verpakking op. 
 • Ga voorzichtig om met het product en ontstaat er schade, dan ben jij mogelijk aansprakelijk voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan.
 • Indien het een set betreft, dient deze volledig te worden teruggestuurd.
 • De producten moeten binnen de 14 kalenderdagen na herroeping teruggestuurd worden.

Mylène nv accepteert geen producten die niet via de webshop zijn aangeschaft.

Gevolgen van de herroeping:

Indien de retour voldoet aan de voorwaarden, zal Mylène nv je het aankoopbedrag vergoeden, inclusief de verzendkosten. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt, worden de kosten voor levering niet teruggestort. Mylène nv betaalt je terug per overschrijving, op dezelfde rekening als waarmee je betaalt hebt.

Voor een retour dien je de volgende procedure te volgen:

Vanuit België, Nederland, Frankrijk of Duitsland:

 1. Om jouw webshopbestelling te retourneren, heb je een retourlabel nodig. Je kunt deze aanvragen via de klantenservice middels ons contactformulier of door te bellen naar +32 (0)15 21 51 02 van 09u00-12u30. Je ontvangt het label per e-mail. Druk het document af.
 2. Plaats vervolgens het product ongeopend terug in de doos. Om de retour makkelijk te verwerken raden we aan om het volledig ingevulde retourformulier toe te voegen aan de doos.
 3. Kleef het retourlabel over je eigen adres op de doos en stuur het pakket naar Mylène nv - Liersesteenweg 203 - 2220 Heist-op-den-Berg - België.
 4. Geef het pakket gratis af bij je lokale UPS-punt.

Artikel 12 - Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Site:

Mylène nv is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site.

Garantie:

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Je geniet ook van de wettelijke garantie voor gebreken op de geleverde goederen. De termijn van de wettelijke garantie bedraagt 2 jaar. Een klacht voor gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van jou als zijnde Gebruiker of van een derde of die niet te wijten zijn aan een normale slijtage, moet worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het gebrek gebeurt, verlies je het recht om een klacht in te dienen wegens gebreken. Onze Klantenservice zal je aangeven welke stappen je moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.

Garantievoorwaarden:

Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Uitsluitingen:

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Gebruik van de goederen:

Mylène nv is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

Levering en andere uitsluitingen:

Mylène nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van een levering binnen een termijn van 30 dagen na het sluiten van een overeenkomst. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst is uitgesloten van vergoeding. De volledige aansprakelijkheid van Mylène nv zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

Artikel 13 - Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de Site

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Mylène nv kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Alle beelden op deze website zijn eigendom van Mylène nv. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Mylène nv worden aangewend.

Artikel 14 - Intellectueel eigendomsrecht

Mylène nv heeft deze Site voor jouw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Mylène nv. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende :

Je mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat je de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Mylène nv. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

De technologie wordt verstrekt en beheerd door Mylène nv.

Artikel 15 - Privacy policy

Mylène gebruikt je persoonsgegevens onder meer voor het uitvoeren en opvolgen van je bestelling en om je op de hoogte te houden van onze promotionele aanbiedingen, eventueel op basis van je marketingprofiel. Zoals wettelijk voorzien heb je het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te beperken. Je hebt eveneens het recht om geen promotionele aanbiedingen, met inbegrip van aanbiedingen op basis van je marketingprofiel, meer van ons te ontvangen of om je persoonsgegevens volledig uit onze database te laten verwijderen.

Je kan ons privacybeleid consulteren via de pagina 'Privacy policy' of op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Mylène een kopie ervan bekomen.

Door te bestellen via de Site van Mylène nv staat de Gebruiker Mylène nv uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Artikel 16 - Namaak

Mylène nv wenst haar consumenten ook te beschermen tegen de verkoop van namaakproducten online. Daarom verwijst Mylène nv graag naar de tips van het Europees Centrum voor de Consument om te vermijden dat je namaak koopt. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt

Artikel 17 - Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;

 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Mylène nv, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 203 met btw-nr. BE.0403.610.565
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meer bepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terechtkomt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 • Pay: de verwerkingsfirma voor de betalingen
 • Site: Verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van mylene.eu. De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
 • Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis of op kantoor wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

Artikel 18 - Slot

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens:

 • E-mail: via ons contactformulier
 • Telefoonnummer: +32 (0)15 21 51 02 van 9u00-12u30.  

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ werden voor het laatst bijgewerkt op 27/01/2023.