Gratis levering vanaf €50. Lees meer
Veilig betalen.
Ontvang Club-voordelen. Ontdek
NL

ALGEMENE VOORWAARDEN MYLENE.EU

 

Hartelijk welkom op de ‘Mylene.eu’ website (hierna de "Site"). Mylene.eu is een online platform waarop producten aangekocht kunnen worden voor verzending in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg & Duitsland.

Mylène nv vraagt u om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Mocht u bijzondere diensten of producten aankopen op de Site, dan kan ‘Mylene.eu’ u van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij uw gebruik van de site.

‘Mylene.eu’ kan van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard. Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 17 hierna.

  

Inhoud ‘Algemene Voorwaarden Mylene.eu

 • Artikel 1:   Identificatie
 • Artikel 2:   Correctheid van de inhoud
 • Artikel 3:   Prijzen
 • Artikel 4:   Online bestellen
 • Artikel 5:   Betaling
 • Artikel 6:   Verkoop
 • Artikel 7:   Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen
 • Artikel 8:   Leveringen
 • Artikel 9:   Gebrekkig product of verkeerde levering
 • Artikel 10: Klachtenbehandeling
 • Artikel 11: Verkoop op afstand – Recht van herroeping
 • Artikel 12: Beperking van aansprakelijkheid
 • Artikel 13: Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de site
 • Artikel 14: Intellectueel eigendomsrecht
 • Artikel 15: Privacy policy
 • Artikel 16: Namaak
 • Artikel 17: Definities
 • Artikel 18  Wetgeving
 • Artikel 19: Slot

 

 

Artikel 1 - Identificatie

Naam ondernemer: Mylène nv.

Vestigings- & bezoekadres: Mylène nv - Liersesteenweg 203 - 2220 Heist-op-den-Berg - België

Telefoonnummer: 

 • België:+32 (0)15 24 47 80
 • Nederland: +31 (0)30 200 4552
 • Duitsland: 32 (0)15 804 204
 • Luxemburg: 32 (0)15 804 204
 • Frankrijk: +33 (0)3 22 32 90 09

 Openingsuren:

 • Maandag tot en met donderdag: 08u30 -13u30 & 13u00 – 17u00
 • Vrijdag: 8u30 – 16u00

 E-mailadres: info@mylene.eu

 btw-nr.: BE.0403.610.565

 

Artikel 2 - Correctheid van de inhoud

‘Mylene.eu’ doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of tikfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. De informatie over de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Mylène nv tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van een product niet kan afwijken. Mylène nv zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten.

 

Artikel 3 - Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief btw voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

Op de webshop hanteert Mylène nv Standaard-prijzen. Wanneer u op een Mylène-homeparty een bestelling doet, heeft u gedurende 12 maanden na uw aankoop recht op de Mylène Club-voordelen, waaronder de Club-prijzen. Van zodra Mylène nv uw bestelling op een homeparty geregistreerd heeft, gaat uw Mylène Club-jaar van start en blijft u 12 maanden genieten van interessante online Club-prijzen. Zijn deze 12 maanden verlopen, dan zijn de Standaard-prijzen van toepassing op alle producten die online aangeboden worden. Deze Standaard-prijzen zijn ook van toepassing voor alle consumenten die nog nooit een aankoop hebben gedaan op een Mylène-homeparty.

 

 

Artikel 4 - Online bestellen

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder. Het orderproces omvat de volgende stappen:

Kies uw product en voeg het toe aan het winkelwagentje;

 1. Kies een leveringsmethode;
 2. Geef het facturatieadres en/of leveringsadres in;
 3. Bekijk aandachtig de samenvatting van uw bestelling
 4. Kies een betalingsmethode en ga over tot betaling

Nadat u uw bestelling geplaatst heeft, zal u van ‘Mylène nv’ een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd (‘Orderbevestiging’ e-mail). Zodra de goederen zijn opgestuurd ('Verzendbevestiging' e-mail) zal u een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Bij een onverwachte stockbreuk zal Mylène nv u informeren en behoudt ze zich het recht om de bestelling te annuleren.

In de bevestigingsmail van de bestelling kan u een link terugvinden naar de algemene verkoopsvoorwaarden. Deze zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die tussen Mylène nv en de Consument ontstaat.

 

 

Artikel 5 - Betaling

Eens alle gevraagde informatie door de Gebruiker ingevuld werd en na kennis te hebben genomen van de samenvatting van zijn bestelling, moet de Gebruiker zijn gewenste betaalmethode selecteren om zijn bestelling te kunnen afronden. De Gebruiker kan zijn aankopen betalen via bankkaart of online overschrijving. Bij betaling via bankkaart moet de Gebruiker de naam geven die op de kaart staat, het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de controlecode die achteraan op de kaart staat. De betalingen met bankkaart of via online overschrijving gebeuren op de website van Mylène nv (www.mylene.eu) via het beveiligde betaalsysteem van Adyen (www.adyen.com). Zodra de betaling is gevalideerd, wordt de Gebruiker teruggebracht naar de website (www.mylene.eu) en wordt hem een samenvatting van de bestelling gestuurd via e-mail op het e-mailadres dat hij vermeld heeft op het moment van de identificatie.

 

 

Artikel 6 - Verkoop

Een "Verkoop" is het online aankopen van een artikel dat op het opgegeven adres wordt geleverd. De betaling gebeurt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

Mylène nv behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 1. Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 2. Wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen;
 3. Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 4. Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 5. Bij overmacht.

 

 

Artikel 7 - Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

De producten op ‘Mylene.eu’ worden enkel geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg & Duitsland.  Postbusadressen en militaire APO-adressen worden niet aanvaard. 

 

 

Artikel 8 - Leveringen

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.  ‘Mylène nv’ zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en binnen de gegeven mogelijkheden leveren.

Alle goederen worden verstuurd vanuit ‘Mylène nv’ en de verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier.  U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt.

Als uw order niet tijdig wordt geleverd, kan u ons steeds contacteren op webshop@mylene.eu met vermelding van uw ordernummer en zal ‘Mylène nv’ vervolgens uw verzoek zo snel mogelijk behandelen (zie artikel 10 Klachtenbehandeling). Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. 

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden. 

Een overzicht van de leveringsmethodes, bezorglanden, leveringstermijnen en verzendkosten vindt u op onze pagina ‘Leveringen’.

 

 

Artikel 9 - Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform de bestelling is, gelieve ons binnen de 14 dagen volgens de Mylène.eu klachtenprocedure op de hoogte te brengen van het probleem. Dit kan via het volgende e-mailadres: webshop@mylene.eu.

 

 

Artikel 10 - Klachtenbehandeling

Mylène doet zijn best om ingediende klachten te beantwoorden binnen de standaardtermijn om een klacht te behandelen.  Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoordt Mylène nv uw bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Een overzicht van de klachtenprocedure vindt u op onze pagina 'Ruilen & retour'.

 

 

Artikel 11 - Verkoop op afstand - Recht van herroeping

U kan uw recht van herroeping uitoefenen voor ongebruikte goederen.

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of, voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen vragen we u voor de retourzending gebruik te maken van ons retourformulier. Vergeet niet om steeds op dit formulier duidelijk uw IBAN-code te vermelden om terugbetaling via overschrijving mogelijk te maken.

Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Mylène nv als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de producten moeten in de originele, ongeopende verpakking zitten (uitzondering: bij kleding mag de verpakking wel geopend zijn)
 • de producten moeten in originele staat / ongebruikt zijn (het eenmalig passen van kleding wordt niet beschouwd als gebruik)
 • indien het een set betreft dient deze volledig te worden teruggestuurd
 • de producten moeten binnen 14 kalenderdagen na ontvangst teruggestuurd worden
 • het retourformulier dient volledig ingevuld te worden.

Mylène nv accepteert geen producten die niet via de webshop zijn aangeschaft. Bij producten die beschadigd zijn of gebruikssporen vertonen behoudt ze zich het recht de retour te weigeren.

Meer informatie omtrent uitzonderingen op het herroepingsrecht kan u vinden op FOD Economie.

 

Gevolgen van de herroeping:

Indien de retour voldoet aan de voorwaarden, zal Mylène nv u het aankoopbedrag vergoeden, inclusief verzendkosten. Indien je u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt, worden de kosten voor levering niet teruggestort. Mylène nv betaalt u terug per overschrijving, op het door u opgegeven rekeningnummer.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen zijn voor uw rekening.

Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:

 • Stap 1: Download en print retourformulier af. Voeg het volledig ingevuld retourformulier toe.
 • Stap 2: Verpak de goederen voor u ze terugstuurt (stuur enkel niet-gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.
 •  Stap 3: Voeg het ingevulde retourformulier toe aan het retourpakket. Dit formulier bevat alle informatie om de retour goed te laten verlopen.
 • Stap 4: Verstuur het retourpakket naar Mylène nv, Liersesteenweg 203, 2220 Heist-op-den-Berg, België.
 • Stap 5: Als de goederen Mylène nv in goede omstandigheden bereiken dan zal u binnen de 14 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zal Mylène nv u dit laten weten.

 

 

Artikel 12 - Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de Site:

Mylène nv is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site.

 

Garantie:

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. U geniet ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van uwentwege of van een derde of die niet te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek gebeurt, verliest u het recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebreken. Onze Klantenservice geeft u aan welke stappen u moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.
 4. Klanten genieten van de bescherming van de wettelijke garantie. Meer  informatie hier omtrent kan u terugvinden op de website van het Ministerie van Economie.

 

Wettelijke garantie:

Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Garantie- voorwaarden:

Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

Uitsluitingen:

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

 

Gebruik van de goederen:

Mylène nv is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

 

Levering en andere uitsluitingen:

Mylène nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Mylène nv noch voor enige andere schade die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Mylène nv zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.  De volledige aansprakelijkheid van Mylène nv zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

 

 

Artikel 13 - Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de Site

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Mylène nv kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Alle beelden op deze website zijn eigendom van Mylène nv. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Mylène nv worden aangewend.

 

 

Artikel 14 - Intellectueel eigendomsrecht

Mylène nv heeft deze Site voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Mylène nv. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende :

U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Mylène NV. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

De technologie wordt verstrekt en beheerd door Mylène nv.

 

 

Artikel 15 - Privacy policy

Mylène gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor het uitvoeren en opvolgen van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van onze promotionele aanbiedingen, eventueel op basis van uw marketingprofiel. Zoals wettelijk voorzien heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te beperken. U hebt eveneens het recht om geen promotionele aanbiedingen, met inbegrip van aanbiedingen op basis van uw marketingprofiel, meer  van ons te ontvangen of om uw persoonsgegevens volledig uit onze database te laten verwijderen.

U kan ons privacybeleid consulteren via de pagina 'Privacy policy' of op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan Mylène een kopie ervan bekomen. 

Door te bestellen via de Site van Mylène nv staat de Gebruiker Mylène nv uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

 

 

Artikel 16 - Namaak

Mylène nv wenst zijn consumenten ook te beschermen tegen de verkoop van namaakproducten online. Daarom verwijst Mylène nv graag naar de tips van het Europees Centrum voor de Consument om te vermijden dat u namaak koopt. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt

 

 

Artikel 17 - Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;

 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Mylène nv, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 203 met btw-nr. BE.0403.610.565
 • Gebruiker: een gebruiker van deze website, meer bepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
 •  Adyen: de verwerkingsfirma voor de betalingen, zijnde Adyen, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Louizalaan 149, bus 24 1050 Brussel en ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer BE0.681.857.144
 • Site: Verzameling van bij elkaar horende pagina's op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van mylene.eu. De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
 • Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis of op kantoor wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

 

 

Artikel 18 - Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Mechelen; onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).

Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

 

 

Artikel 19 - Slot

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de Gebruiker.

Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze Site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens:

 • E-mail: info@mylene.eu
 • Telefoonnummer:
  • België:+32 (0)15 24 47 80
  • Nederland: +31 (0)30 200 4552
  • Duitsland: 32 (0)15 804 204
  • Luxemburg: 32 (0)15 804 204
  • Frankrijk: +33 (0)3 22 32 90 09

 

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ werden voor het laatst bijgewerkt op 31/01/2019.